Nynke Jongerencoach

Nynke Brunink

Binding, ordening & balans.

Systemisch werken

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek binnen een bepaald systeem. Bewust en onbewust maak je deel uit van allerlei systemen. Dit begint als je wordt geboren. Jouw ouders hebben je gemaakt. Of ze wel of niet je opvoeders zijn gebleven, het blijven altijd je ouders. Daarmee ben je onlosmakelijk verbonden. En zij zijn weer onlosmakelijk verbonden met hun ouders, (jouw opa’s en oma’s) en zo verder. Je familie functioneert als een systeem, met familieprincipes, waarden en normen en familiegeheimen. Daarnaast ga je naar school, woon je in een straat, sport je misschien? Eigenlijk alles waar jij deel van uit maakt, kun je zien als een systeem.

Hoe functioneer jij binnen jouw systeem?

Hoe jij functioneert binnen jouw systeem hangt van verschillende dingen af.

Hierbij staan bewustwording van je eigen gevoelens, emoties, lichaam en wilskracht centraal.

Systemisch werken is een methode die kan helpen om inzicht te krijgen in jezelf en je gedragingen en kan leiden tot acceptatie van jouw situatie.

De grondlegger van het Systemisch werken is Bert Hellinger. Hij heeft heel veel ontdekt over de werking van familiesystemen. Het systemisch werken kent 3 basisprincipes:

1. Binding; onze behoefte om erbij te horen. Iedereen hoort er bij, dus ook overleden ouders-grootouders, broertjes, zusjes, miskramen en/of geaborteerde kinderen.

2. Ordening; de natuurlijke volgorde (rangorde) en het innemen van de juiste plek binnen je systeem. Op het moment dat een ouder of grootouder niet op de juiste plek staat, wordt het kind uitgenodigd om iets voor die ouder of grootouder te gaan doen.

3. Balans tussen geven en nemen (uitwisselen).

Wanneer één van deze 3 basisprincipes in het geding komen, ontstaat er een verstrikking.

Bij kinderen kunnen deze verstrikkingen zich uiten op verschillende manieren; onbegrijpelijke of steeds terugkomende extreme gedragingen. Steeds terugkerende conflicten in het gezin of op school. Kinderen proberen deze verstrikkingen vaak op te lossen. Hierdoor ontwikkelen ze prachtige kwaliteiten, maar staan ze niet op hun eigen plek.
Daarom vind ik het van groot belang om in mijn coachsessies altijd naar jouw gehele systeem te kijken.

Een middel om systemische wetmatigheden en de daaruit voortvloeiende dynamieken zichtbaar te maken is een familieopstelling of een systeemopstelling. Een opstelling is een visualisatie van hoe jouw systeem eruit ziet. Hoe de fontein van jouw systeem stroomt. (Els van Steijn)